Na datum 22.11.2012. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek