Na datum 11.03.2015. Trgovački sud u Osijeku brisao je ovaj subjekt.

MB:

02360462

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Osijeku