Na datum 30.05.2016. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

03956725

  

Nadležni sud:

TS Osijek