Vlasnik: ŠARIĆ PETAR

MB:

92716199

  

Glavna djelatnost:

F4221 42.21 - GRADNJA CJEVOVODA ZA TEKUĆINE I PLINOVE