ČEPO d.o.o. za graditeljstvo i usluge

  • Adresa: Vođinci, Voćarska ulica 3
 
Na datum 07.08.2014. Trgovački sud u Osijeku brisao je ovaj subjekt.

MB:

02417359

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Osijeku