Na datum 06.03.2014. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01571958

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu