Na datum 23.09.2013. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

00194921

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci