BOMONT d. o. o. za trgovinu i ugostiteljstvo

  • Adresa: Pula, Bulevar Edvarda Kardelja 21
 
Na datum 15.10.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin