BME export-import društvo sa ograničenom odgovornošću

  • Adresa: Dražice, Dražičkih Boraca 84
 
Na datum 28.06.2012. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka