Na datum 14.12.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

03507378

  

Nadležni sud:

TS Osijek