Na datum 28.01.2015. Trgovački sud u Osijeku brisao je ovaj subjekt.

MB:

02670542

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Osijeku