Vlasnik: KOVAČEV VINKO

MB:

90455134

  

Glavna djelatnost:

A0130 Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja