Na datum 27.08.2013. Trgovački sud u Pazinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01427474

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Pazinu