Na datum 02.11.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

02746093

  

Nadležni sud:

TS Osijek