Na datum 17.06.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

01272195

  

Nadležni sud:

TS Osijek