Na datum 22.11.2013. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka