Vlasnik: LAKIĆ DANIJELA

MB:

91388210

  

Glavna djelatnost:

G4719 47.99 - OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA, ŠTANDOVA I TRŽNICA