ANDREA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge

  • Adresa: Vir, Prezida XLVIII, kbr. 3
 
Na datum 17.04.2014. TS Zadar brisao je ovaj subjekt.

MB:

02267934

  

Nadležni sud:

TS Zadar