AM.MA. d.o.o. za poslovanje nekretninama

  • Adresa: Pula, Kukuljevićeva 5
 
Na datum 01.07.2013. Trgovački sud u Pazinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

02197901

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Pazinu