Na datum 09.05.2013. TS Zadar - SS Šibenik brisao je ovaj subjekt.

MB:

01817671

  

Nadležni sud:

TS Zadar - SS Šibenik