A.K.-TRGOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju

  • Adresa: Zagreb, Trg Ivana Mažuranića 3/1
 
Na datum 05.12.2014. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

03721493

  

Nadležni sud:

TS Zagreb