Na datum 14.07.2015. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

02940167

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci