AGRO-PUBA d. o. o. za proizvodnju i trgovinu

  • Adresa: Feričanci, Ferićeva 27
 
Na datum 11.06.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

01184385

  

Nadležni sud:

TS Osijek