Na datum 02.03.2016. Trgovački sud u Bjelovaru brisao je ovaj subjekt.

MB:

02599791

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Bjelovaru