A FORM d. o. o. Društvo za trgovinu

  • Adresa: Pula, Ravenska 6
 
Na datum 27.09.2010. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin