4. PARTNER usluge i trgovina d. o. o.

  • Adresa: Poreč, Gašpara Kalčića 12
 
Na datum 15.10.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin