Na datum 07.04.2016. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

02989506

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar