PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

12.02.2021.
Rješenje ispravak rješenja

Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u registarskom postupku upisa u sudski registar ispravka rješenja, po službenoj dužnosti na temelju članka 58. st. 2. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: Zakon o sudskom registru), 11.02.2021. godine

riješio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

- ispravak rješenja Tt-21/453-2 od 10. veljače 2021. godine

pod tvrkom / nazivom PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. sa sjedištem u Koprivnica, A.Starčevića 32 registarski uložak s MBS 010006549, OIB 18928523252, prema podacima naznačenim u prilogu ovog rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra") koji je njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Rješenjem ovog suda broj Tt-21/453-2 od 10. veljače 2021. godine izvršen je upis u sudski registar predsjednika uprave kod subjekta upisa PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. MBS 010006549, OIB 18928523252.
Budući da je u navedenom rješenju upisano pod ovlasti "imenovana na mandat od 03.02.2021. do 23.02.2022. godine umjesto imenovana na mandat od 04.02.2021. do 23.02.2022. godine" to je po službenoj dužnosti (po zahtjevu PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Koprivnica, A.Starčevića 32) na temelju članka 58. st. 2. Zakona o sudskom registru odlučeno kao u izreci rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.