PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

10.10.2018.
Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/3795-2 od 9. listopada 2018. godine, redni broj upisa 77, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32:

Nadzorni odbor

#DUBRAVKO ŠTIMAC, OIB: 40402971482
Zagreb, STUPNIČKA 18
#- predsjednik nadzornog odbora
#- od 08.09.2014. godine
#Petar Vlaić, OIB: 95645311308
Zagreb, Ljubijska 85
#- član nadzornog odbora
#- od 08.09.2014. godine
#Petar Miladin, OIB: 88899511525
Zagreb, Zelengaj 77
#- član nadzornog odbora
#- od 08.09.2014. godine
#Luka Burilović, OIB: 09991752217
Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23
#- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
#Marko Kolaković, OIB: 05780180941
Samobor, Gradišće 48
#- član nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
#Slavko Tešija, OIB: 55337489919
Zagreb, Zdenački zavoj 66
#- član nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
#Damir Grbavac, OIB: 79690397796
Samobor, Andrije Bijankinija 27
#- član nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Dubravko Štimac, OIB: 40402971482
Zagreb, Stupnička 18
- predsjednik nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Luka Burilović, OIB: 09991752217
Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Petar Vlaić, OIB: 95645311308
Zagreb, Ružičnjak 21
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Petar Miladin, OIB: 88899511525
Zagreb, Zelengaj 77
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Damir Grbavac, OIB: 79690397796
Samobor, Andrije Bijankinija 27
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Krunoslav Vitelj, OIB: 55989560281
Legrad, Šoderica 134
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.
Dajana Milodanović, OIB: 63554610682
Đurđevac, Ivana Gorana Kovačića 6
- član nadzornog odbora
- izabrana na mandat koji počinje teći od 08.09.2018.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!