PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

29.07.2017.
Provedba upisa promjena upisanih podataka, promjena člana uprave

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena upisanih podataka, promjena člana uprave, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/3328-2 od 28. srpnja 2017. godine, redni broj upisa 73, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32:

Osobe ovlaštene za zastupanje

Marin Pucar, OIB: 59439451116
Zagreb, Petrovaradinska ulica 7/D
- predsjednik uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 31.10.2018.
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 23.02.2022.
Hrvoje Kolarić, OIB: 96451259105
Zagreb, III Pile 12
- član uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 31.10.2018.
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 23.02.2022.
Ljiljana Šapina, OIB: 96470346454
Koprivnica, Grgura Karlovčana 20
- član uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana na mandat od 24.02.2017. do 31.10.2018.
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana na mandat od 24.02.2017. do 23.02.2022.
Davor Doko, OIB: 53427448851
Zagreb, Krijesnice 4
- član uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 01.05.2017. i traje do prestanka mandata Uprave Podravke d.d.
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 01.05.2017. do 23.02.2022.
Marko Đerek, OIB: 76440452558
Zagreb, Ulica Grada Gualdo Tadino 28
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 19.07.2017. do 23.02.2022.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!