PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

14.07.2017.
Provedba upisa promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena člana nadzornog odbora, promjena odredbi statuta

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena člana nadzornog odbora, promjena odredbi statuta, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/3133-2 od 13. srpnja 2017. godine, redni broj upisa 72, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32:

Predmet poslovanja

*Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Nadzorni odbor

#Dinko Novoselec, OIB: 35751455327
Zagreb, Kranjčevićeva 44
#- član nadzornog odbora
#- od 08.09.2014. godine
#- prestaje biti član nadzornog odbora s danom 30.06.2017.
Ivana Matovina, OIB: 29131784236
Sesvete, Ulica maćuhica 27
- član nadzornog odbora
- od 30.06.2017.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Skupština društva je 30.06.2017. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva kojom se u članku 6. dopunjuje predmet poslovanja novim djelatnostima, a mijenjaju se odredbe o objavi podataka i broju članova uprave te je donesen potpuni tekst Statuta društva.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!