PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

24.05.2017.
Provedba upisa promjena člana uprave

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena člana uprave, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/2083-3 od 23. svibnja 2017. godine, redni broj upisa 71, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32:

Osobe ovlaštene za zastupanje

#Iva Brajević, OIB: 00848447877
Zagreb, Podbrežje XII. 3
#- član uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana na mandat od 24.02.2017. do 30.04.2017.
Davor Doko, OIB: 53427448851
Zagreb, Krijesnice 4
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 01.05.2017. i traje do prestanka mandata Uprave Podravke d.d.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!