PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

09.03.2017.
Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/923-2 od 8. ožujka 2017. godine, redni broj upisa 69, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32:

Nadzorni odbor

#Mato Crkvenac, OIB: 12135716328
Karlovac, Supilova 9
#- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
#Ivo Družić, OIB: 89043019702
Zagreb, Radićevo šetalište 33
#- član nadzornog odbora
Luka Burilović, OIB: 09991752217
Vinkovci, Vijenac Jakova Gotovca 23
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Marko Kolaković, OIB: 05780180941
Samobor, Gradišće 48
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Slavko Tešija, OIB: 55337489919
Zagreb, Zdenački zavoj 66
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine
Damir Grbavac, OIB: 79690397796
Samobor, Andrije Bijankinija 27
- član nadzornog odbora
- izabran na mandat koji počinje teći 21.02.2017. i traje do 07.09.2018. godine


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!