PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

09.03.2017.
Provedba upisa promjena članova uprave

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena članova uprave, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-17/1017-2 od 8. ožujka 2017. godine, redni broj upisa 70, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32:

Osobe ovlaštene za zastupanje

#Zvonimir Mršić, OIB: 35014383071
Koprivnica, Križevačka 41/b
#- predsjednik uprave
#- zastupa pojedinačno i samostalno
#Olivija Jakupec, OIB: 66578439567
Koprivnica, Fortunata Pintarića 22
#- član uprave
#- zastupa pojedinačno i samostalno
#Hrvoje Kolarić, OIB: 96451259105
Zagreb, III Pile 12
#- član uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan s danom 20. prosinca 2012.g.
#Iva Brajević, OIB: 00848447877
Zagreb, Podbrežje XII. 3
#- član uprave
#- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 01.04.2016.
Marin Pucar, OIB: 59439451116
Zagreb, Petrovaradinska ulica 7/D
- predsjednik uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 31.10.2018.
Iva Brajević, OIB: 00848447877
Zagreb, Podbrežje XII. 3
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana na mandat od 24.02.2017. do 30.04.2017.
Hrvoje Kolarić, OIB: 96451259105
Zagreb, III Pile 12
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovan na mandat od 24.02.2017. do 31.10.2018.
Ljiljana Šapina, OIB: 96470346454
Koprivnica, Grgura Karlovčana 20
- član uprave
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, imenovana na mandat od 24.02.2017. do 31.10.2018.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!