PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

  • OIB:18928523252
  • Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32

Telefon:

048 651 144

Telefax:

048 622 518

Stranica:

www.podravka.hr

Popis svih dokumenata

05.11.2022.
Provedba upisa promjena članova nadzornog odbora

Trgovački sud u Bjelovaru objavljuje upis promjena članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-22/3326-2 od 4. studenoga 2022. godine, redni broj upisa 90, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010006549, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 18928523252, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.010006549, pod tvrtkom/nazivom: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32:

Nadzorni odbor

#ŽELIMIR VUKINA, OIB: 29600917751
Zagreb, Nova Ves 9
#- predsjednik nadzornog odbora
#- izabran na mandat koji počinje teći od 01.07.2019. godine
#- prestanak mandata sa danom 01. studenog 2022.
Damir Grbavac, OIB: 79690397796
Samobor, Andrije Bijankinija 27
#- član nadzornog odbora
#- imenovan odlukom od 14.06.2022. g. na mandat od četiri godine koji počinje teći od 01.07.2022. g.
- predsjednik nadzornog odbora
- imenovan odlukom od 14.06.2022. g. na mandat od četiri godine koji počinje teći od 01.07.2022. g.


Napomena: Precrtani podaci označeni s "#" prestali su važiti!